Ukraina teraz. #UkraineNow

  • Post author:
  • Post category:ARTYKUŁY
Jesteś z nami?, czy przeciwko nam zabrzmiało pytanie wypływające z mema znalezionego w mediach społecznościowych. Pojawiła się i odpowiedź. „Przeanalizowałam wszystko i mam swoje zdanie, swoją opinię”. Zwierzątko z mema jednak wykrzyknęło głośno zdenerwowane: „Ty zdrajco!”.
Po raz kolejny jako zdrajczyni postanowiłam się podzielić moją subiektywną opinią. Ukraina dziś to piękny kraj, mlekiem i miodem płynący. Oczywiście nie tylko za sprawą czarnoziemów. Przede wszystkim z dobrym, bo wciąż naturalnym jedzeniem, bez chemii i za sprawą przepięknych krajobrazów, zabytków, historii i nie zadeptanych przez tysiące turystów szlaków. To póki co turystyczny raj.
Dla mieszkańców zachodniej Europy jest tu stosunkowo tanio. To takie pierwsze spostrzeżenie

Czytaj wiecej: https://www.nasztomaszow.pl/wiadomosci/28058,ukraina-teraz-ukrainenow